צילום. הבעות פנים. שמחה. אושר.הרהורים. מבוכה. עצב. התרגשות. קליק...המצלמה מקפיאה את הרגע 

© 2023 by Salt & Pepper. Proudly created with Wix.com